facebook

ODWRÓCONA HIPOTEKA


Odwrócona hipoteka jest to oferta Golden Leo dla osób starszych posiadających prawo własności do nieruchomości. Golden Leo wypłaci użytkownikowi jednorazową lub comiesięczną wypłatę w zamian za to, że właściciel zobowiąże się do zrzeknięcia się praw do nieruchomości z możliwością dożycia(właściciel nieruchomości zobowiązuje się przenieść jej własność na nabywcę, nabywca zaś zobowiązuje się zapewnić zbywcy lub osobie mu bliskiej, lub też zbywcy i osobie bliskiej dożywotnie utrzymanie). Taki rodzaj kredytu umożliwia uwolnienie gotówki spod nieruchomości dla osób, które przeżywają kłopoty finansowe a mają nieobciążoną nieruchomość. W tym przypadku to Klient otrzymuje od Golden Leo pieniądze nie musząc spłacać co miesiąc rat kredytowych.


Odwrócona hipoteka jest narzędziem finansowym, zaprojektowanym jako forma pomocy finansowej, pozwalającym właścicielom prawa do nieruchomości uwolnić zgromadzony w niej kapitał, by go efektywnie wykorzystać i pozostawać jednocześnie przez całe życie pełnoprawnym użytkownikiem nieruchomości objętej umową o odwrócony kredyt hipoteczny.


Pieniądze z "odwróconej hipoteki" mogą być wykorzystane by spłacić istniejące aktywa, również poprzednią hipotekę. W tych trudnych czasach, jeśli już mamy jakieś długi "odwrócona hipoteka" może być szansą na zapewnienie sobie poczucia bezpieczeństwa i spokojny sen, bez strachu że do naszych drzwi zapuka komornik i wyeksmituje nas z mieszkania. Odwrócony kredyt hipoteczny jest szansą na lepsze życie, uniezależnienie się od pomocy najbliższych, zwłaszcza dla ludzi starszych, mało i średnio zamożnych, którzy kapitał zamrożony we własnej nieruchomości mogą z powodzeniem spieniężyć i pozwolić sobie na bardziej komfortowe życie. Pieniądze z "odwróconej hipoteki" można bowiem wykorzystać w całkowicie dowolny sposób.


Klient będący w dalszym ciągu właścicielem nieruchomości zobowiązuje się także do: regulowania niezbędnych opłat za nieruchomość (niejednokrotnie to Golden Leo ponosi koszty utrzymania nieruchomości), ubezpieczenia nieruchomości (jak przed zawarciem umowy o odwrócony kredyt hipoteczny) oraz utrzymywania jej w dobrym stanie pod rygorem odstąpienia od umowy przez firmę. Dotrzymanie warunków umowy jest rzeczą prostą i nie wykracza poza ramy zwyczajnego użytkowania nieruchomości.


Usługa ta będzie przeznaczona głownie dla osób w wieku powyżej 60 lat i posiadających:

  • prawo własności nieruchomości, lub;
  • prawo własności ułamkowej części nieruchomości, lub;
  • prawo wieczystego użytkowania nieruchomości, lub;
  • spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu.

Golden Leo decyduje o kalkulacji oraz formie wypłaty świadczenia oraz weryfikacji wartości nieruchomości w czasie trwania kredytu.


W celu umówienia się z naszym Doradcą wystarczy wypełnić poniższy formularz. Dodatkowe informacje możecie Państwo uzyskać pod numerem telefonu: 788 006 606.Poproś o kontakt z konsultantem GoldenLeo